IoT Chain (ITC)

Vad är IoT Chain?

IoT Chain är ett operativsystem för IoT (Internet of Things, svenska: Sakernas Internet) enheter som har både ett minimalt avtryck och hög säkerhet. Det är även en blockkedja anpassad för IoT som har en oerhört snabb transaktionsbekräftelseshastighet som ligger runt millisekunderområdet. Tanken är att alla dessa uppkopplade smarta enheter enkelt och snabbt ska kunna använda sig av smarta kontrakt genom operativsystemet vid kommunikation med varandra.

IoT Chain jämförs och liknas ofta vid IOTA, ytterligare en blockkeja för IoT. IoT Chain som baseras och idag har sin huvudverksamhet i Kina kallas även ofta i dagligt tal för ”Kinas IOTA”. ITC har fördelen med att vara andra stora blockkedjan ute på marknaden för IoT och det är uppenbart att man lärt sig mycket från first-mover IOTA. ITC har flera egenskaper, främst då adoptionen av DAG som gör den till en tekniskt överlägsen lösning mot storasystern IOTA, där den löser problem med skalbarhet, hastighet och täpper till ytterligare luckor av säkerhet.

Länkar

Så köper du IoT Chain

Handelsplatser

Lär dig mer om IoT Chain

IoT chain levererar förutom ett operativsystem och lösningar för IoT applikationer även smarta kontrakt som kan användas till effektiv dataanalys och djupa inlärningsmetoder (deep learning). Genom att tillämpa probabiliska filter maximerar man den förtjänst som dataanalysverktyg och applikationer kan få genom användning av blockkedjan och smarta kontrakt.

Säkerhet

IoT Chain kan skydda IoT enheter från att bli attackerade av hackare och säkerställa integriteten för dess data. Enheter på IoT Chain kedjan är inte lika känsliga utåt från attacker via botnet eller DoS som centraliserade IoT enheter kan vara. IoT Chain använder distribuerade PoW- och PoS-metoder för att bekräfta transaktioner och smarta kontrakt. Med IoT Chain så har varje IoT enhet möjligheten att använda en anpassad säkerhetsnivå beroende på sina egna specifika säkerhetskrav i IoT ekosystemet.

ITC är utformat för att lösa de allvarliga säkerhetsproblemen existerar idag inom Internet of Things applikationer. ITC tillämpar en kombination av asymmetrisk kryptering, semi-homomorisk-kryptering och distribuerad arkitektur. Därför kan ITC inte bara skydda användarnas enheter från att bli attackerade av hackare, men också försvara användare och deras enheter med avancerade integritetsskydd. Till exempel kan data från en smart enhet till en annan endast kontrolleras och kommas åt av användaren själv, även om adresserna förblir globalt tillgängliga.

Effektivitet

ITCs arkitektur kan väl tillfredsställa IoTs högt samtidiga miljö där alla enheter och ändpunket är direkt sammankopplade med varandra. Huvudkedjan har antagit PBFT-konsensusstrategi. Genom att kombinera ett klassiskt ”point-to-point” nätverk av DAG-subnät och enkel verifieringsteknik av Merkel struktur kan ICTs huvudnät hantera upp till 100.000 simultana uppkopplingar. På grund av det smarta distribuerade DAG-subnätet kan hela IoT nätverket således nå en överlägsen effektivitet i sin samtidighet (synkronisering).

Diagram över DAG arkitekturen.

Ett enkelt diagram som illustererar DAGs struktur.
DAG Directed Acyclic Graph. Ett DAG-nätverk är ett neuralt nätverk för djupt lärande (deep learning) som har sina lager arrangerade som en riktad acyklisk graf. DAG-nätverk kan även ha en mer komplex arkitektur där lager kan ha inmatningar från eller utgångar till flera andra lager. Ett DAG nätverks objekt har i sin tur ett enda ingångslager och ett enda utmatningslager. IoT Chain använder sig av en datastruktur som är byggd på DAG för att lösa prestandaproblem. Adoptionen av DAG förbättrar avsevärt transaktionsprestanda inom nätveket. DAG förbättrar också nätverkets motståndskraft mot kvantangrepp.

Delbarhet

ITC har tillämpat nollkännedom, BloomFilter, Hyperloglog och andra probabilistiska modeller för att ge dataanalys direkt tillgång till smarta kontrakt. På så sätt kan de erbjuda andra företag att med smarta kontrakt komma åt användarnas data för maskininlärning genom att betala tokens till användarna som motsvarar deras bidrag av data. De smarta kontrakten på ITCs blockkedja ger tekniskt stöd till att låta användarna behålla kontrollen och ägandet av sin egen data under en sådan transaktion.

IoT Chain forum

Comments (No)

Leave a Reply